เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

เครื่องยนต์ไบโอก๊าซ Biogas Engineเครื่อง Biogas Genset ใช้ได้กับไบโอแก๊สที่ได้มาจาก
 • ฟาร์มปศุสัตว์ เช่น ไก่ สุกร เป็นต้น ที่มีบ่อหมักแก๊ซชีวภาพ
 • โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีบ่อหมักแก๊ซชีวภาพ
 • บ่อขยะแบบฝังกลบ (Landfill)
ข้อมูลของ engine
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นใหม่ แบบ V จากประเทศเยอรมัน
 • อายุการใช้งานของหัวเทียนยาวนาน ถึง 2,000 ชั่วโมง
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำ
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบด้วยเทอร์โบ และอินเตอร์คูลเล่อร์
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถทำงานได้ทั้ง ระบบขนานการไฟฟ้า และ จ่ายไฟแบบไม่ขนานการไฟฟ้า
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถรับ One Step Load ได้สูงถึง 40%
Biogas Genset with V6 Engine
 • Power Range: 140 kW @ 1500 RPM
 • Gas Consumption: 70 m3/hour
 • Ignition System from Mototech
 • Spark Plug: Low price

 • Biogas Genset with V8 Engine
  • Power Range: 200 kW @ 1500 RPM
  • Consumption: 100 m3/hour
  • Ignition System from Mototech
  • Spark Plug: Low price